Vi er nå godt i gang med å sette reisverket til det som skal bygges videre på i årene som kommer.

Treningskulturen for dameavdelingen begynner å gi resultater. Trenere med både høy nasjonal og internasjonal erfaring, blandet med alltid sultne studenter fra høyskolen, er med på å lage en spennende treningshverdag.

Vi har et kortsiktig mål om å etablere oss som et habilt damelag i 2. divisjon. På sikt ønsker vi å kunne kjempe i toppen av 2. divisjon. For å få til dette er vi avhengig av at stammen i laget består av spillere som er i klubben over tid. Stadig flere av spillerne har gått gradene i egen klubb og framtiden er meget god når det gjelder rekrutteringen fra Elverum Håndball Yngres.

Det er også et overordnet mål å etablere et lag i 3.divisjon. Det er viktig for utviklingen av spillere med ambisjoner at de får et kamptilbud på så høyt nivå som mulig.

Et annet mål er at vi jevnlig kvalifiserer oss til landsdekkende seriespill for J18.

Vi har også et klart mål om å kunne gi et tilbud til alle som ønsker å spille håndball på alle nivåer. Vi har i dag et damelag i 4. divisjon for de som fortsatt liker å spille håndball, men av forskjellige årsaker ikke kan bruke så mye tid på sporten.

Elverum som by har i dag et veldig bra utdanningstilbud for de som ønsker å kombinere utdanning med fortsatt håndball. Vi rekrutterer bra fra Høyskolen, Folkehøyskolen og fra Forsvaret!

Vi ser også at idrettslinjen på ELVIS trekker til seg spillere fra nærliggende kommuner både i Yngres og til J18.

Ved å bli med som partner for damelaget bidrar du og din bedrift til videre utvikling av unge jenter som enten er fra byen, eller som benytter seg av et av de mange tilbudene kommunen har etter endt videregående skole. Sammen med dere når vi våre målsetninger!